Příspěvek

Historie pálícího centra - Ostrava Frýdecká 443

18. 10. 2021

 

·        Společnost KARLA s.r.o. vznikla v roce 1991.

 

·        Od roku 1992 podniká v oboru nákupu a prodeje hutního materiálu - ocelových plechů a také tvarových výpalků dělených na CNC strojích..

 

·        V roce 1998 společnost Karla s.r.o. nakupuje vlastní skladovací a výrobní prostory bývalých Vítkovických staveb. Díky tomuto kroku se společnost může v následujících letech dynamicky rozvíjet.

 

 

·        Roku 1999 je k výrobním halám vybudována nová administrativní budova, která slouží jako zázemí pro obchodní a ekonomické oddělení společnosti.

V témž roce, vzhledem ke zvyšující se poptávce po tvarovém dělení  plechů, společnost Karla zakoupila dva nové pálící stroje.

 

·        Roku 2000 byl pořízen nový stroj umožňující pálení laserovou technologií. Jednalo se o CO2 laserový pálící stroj Bystronic o rozměrech pracovní plochy 1500x3000mm.

 

·        V roce 2001 byla společnost Karla oslovena firmou UNEX a byla navázána úzká spolupráce. Pro společnost UNEX se Karla stala výhradním dodavatelem výpalků. Objemově se jednalo o 1200 - 1500tun tvarových výpalků..

 

·        Přelom roku 2001-2002 byl ve znamení nákupu nových strojů z důvodu nutnosti posílení kapacit. Byly zakoupeny 4 acetylenové pálící zařízení společnosti MGM.

 

 

·        V roce 2006 vzhledem k rostoucí poptávce po výpalcích z tenkých plechů bylo pořízeno další laserové zařízení. Jako dodavatel byla vybrána společnost TRUMPF, velikost pracovní plochy byla 2000x4000mm.

 

·        V roce 2007 se společnost rozhodla nahradit laser Bystronic za zařízení od TRUMPFU. Došlo tedy ke generační obměně laserového zařízení  a také zvětšení pracovní plochy z 1500x3000 na 2000x4000mm což u některých typů výpalků poskytovalo nemalou konkurenční výhodu.

 

 

·        V roce 2008 se společnosti Karla podařilo získat významného zákazníka - STAHL CraneSystems. Pro tohoto zákazníka byly páleny dlouhé úzké díly o tloušťkách 7-12mm a délce až 16 metrů. Pracovníci společnosti Karla díky tomuto získali nemalé know-how při problematice pálení dlouhých tenkých dílů.

Výroba těchto dlouhých úzkých dílů ve velkém objemu si vyžádala pořízení  dvou plasmových zařízení o velikosti pracovní plochy 2000-32000mm. Dodavatel těchto zařízení byla společnost MGM.

 

·        Rok 2009 byl rokem, kdy společnost Karla zakoupila dva ohraňovací lisy. Přibývalo zákazníků, kteří k výpalkům požadovali další operace. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o nákupu ohraňovacích lisů - volba padla na renomované výrobce. Menší ohraňovací lis o výtlaku 230t a velikosti pracovní plochy 3 metry dodala firma TRUMPF, větší potom společnost EHT (dnes také TRUMPF) o výtlaku 400t a velikostí pracovní plochy 4 metry. Nákup těchto zařízení pomohl společnosti Karla k novým typům zakázek a také k celé řadě nových zákazníků.

 

·        Koncem  roku 2009 a začátkem roku 2010 bylo pořízeno průběžné tryskací zařízení a také rovnací zařízení. Nákup těchto technologií pomohl společnosti Karla získat velkou konkurenční výhodu a k tvarovému pálení a ohraňování jsme mohli zákazníkům nabídnout další služby.

 

·        Rok 2016 byl rokem kdy majitel společnosti Karla se ze zdravotních důvodů rozhodl společnost prodat investorovi, který by jí dále rozvíjel a pokračoval v budování špičkového pálícího centra.

Společnost Karla se změnila na společnost MSC MetPro. Veškeré know-how a lidský potenciál ve společnosti zůstal zachován.

 

·        V roce 2017 společnost MSC MetPro nadále rozvíjela byznys tvarového pálení. Byl posílen obchodní tým o nové obchodníky. Podařilo se získat řadu nových zákazníků. Počet aktivních zákazníků byl kolem 450 za měsíc. Bylo nutné investovat do rozšíření technologie - navýšení počtu technologů, pořízení nového hardwaru a softwaru, úprava informačního systému.

 

·        V roce 2018 bylo nutné zvýšit počet pracovníků ve výrobě a opět posílit pracoviště technologie. Byl zakoupeno třetí laserové zařízení - díky dobrým zkušenostem opět značka TRUMPF, velikost pracovní plochy 2000x4000mm..

 

·        Rok 2019 byl ve znamení upevňování obchodních vztahů a rozšiřování výrobního portfolia. Obchodnímu oddělení se podařilo získat nové zákazníky typu Demag Cranes & Components, Metrostav - největší tuzemská stavební firma s mezinárodním přesahem.